Kako uštedeti novac ugradnjom filtera za prečišćavanje goriva?

Živimo u vremenu kada dizel motori zahtevaju visok kvalitet goriva, pogotovo kada pričamo o novim generacijama modernih motora sa ubrizgavanjem goriva pod visokim pritiskom. Nažalost, to nije moguće uvek obezbediti jer gorivo potencijalno u sebi sadrži vodu, a i prirodno apsorbuje vlagu. Do toga dolazi u suštini dolazi prilikom dugotrajnog skladištenja u velikim rezervoarima na benzinskim pumpama, naime, voda se spušta se na dno, i biva usisana kada se nivo goriva spusti na minimum. Pored nje, u slabo održavanim rezervoarima, na par santimetara od dna, mogu se pronaći blato, razne prljavštine i bakterije koje mogu napraviti veliku štetu kada se nađu u sistemu za ubrizgavanje.